TARGI KATOWICE 2019

10-13.09.2019

KUP BILET

MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICTWA, PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO I HUTNICZEGO

MISJA FIRMY

WSPOŁORGANIZATOR | PATRONAT HONOROWY | PATRONAT MEDIALNY

Misja PTG EXPO

Polska Technika Górnicza S.A. jest organizatorem Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 oraz Targów EkoSpalanie & EkoTechnologie KATOWICE 2019, łącznie zwanymi Targami KATOWICE 2019. Rolą PTG EXPO jest promowanie innowacyjnych maszyn i urządzeń, myśli technicznej i nowych technologii dla przemysłu energetycznego, w tym górniczego. Misją firmy jest stworzenie możliwości prezentacji nowoczesnych i bezpiecznych maszyn i urządzeń wydobywczych, okołogórniczych oraz maszyn dla energetyki i hutnictwa, w tym robotyki i automatyki, a także kotłów V i wyższej klasy, dzięki którym proces  spalania jest bardziej ekologiczny, a emisja gazów do atmosfery znikoma. PTG EXPO  promuje polski przemysł umożliwiając firmom prezentację maszyn i urządzeń zarówno na rynkach: polskim i zagranicznym. Misja targów wpisuje się w strategię bezpieczeństwa energetycznego Polski, w tym Śląska.                                                                                                                                            Mając na uwadze trendy w Polsce i na świecie, promujące działania w utrzymaniu czystego środowiska  przyjaznego dla człowieka, działania Polskiej Techniki Górniczej S.A. wpisują  się w akcję „Czyste Powietrze”. Na Targach EkoSpalanie & EkoTechnologie KATOWICE 2019  będą prezentowane nowe technologie uzyskiwania i użytkowania energii w sposób bezpieczny dla środowiska.                                                                                                        PTG EXPO czynnie włącza się do  Rządowego Programu „Czyste Powietrze” i akcji prowadzonych przez samorząd regionu na rzecz ekologii i środowiska.                                              Na XVIII już edycji targów odbędzie się po raz kolejny  konkurs dla wystawców
pt. INNOWACYJNY PRODUKT i TECHNOLOGIE, zadaniem którego jest promowanie nowoczesnych i bezpiecznych urządzeń, przyjaznych człowiekowi  i  środowisku. Po raz pierwszy 10-13 września 2019 r., podczas targów, zostaną zorganizowane przez Polską Technikę Górniczą S.A.  dwa konkursy: MŁODY TECHNIK dla uczniów szkół technicznych oraz INNOWACJE w PRZEMYŚLE dla studentów i absolwentów uczelni technicznych. Zadaniem konkursów jest promocja wiedzy i umiejętności technicznych młodych mieszkańców Śląska jako inwestycja w przyszłych pracowników regionu Silesia.

PTG EXPO promuje również polski przemysł za granicą na misjach i targach na całym świecie. W 2019 r. przygotowana jest oferta na 14 wyjazdów w Europie, Azji, Australii, Afryce i Amerykach.

Cel PTG EXPO

Już od ponad 30 lat Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE wpisują się w tradycję ważnych dla Śląska wydarzeń kulturalno-wystawienniczych. Organizator umożliwia i czynnie włącza się                         wraz z wystawcami w promocję polskiego przemysłu ciężkiego oraz surowca energetycznego - od wydobycia węgla innowacyjnymi i bezpiecznymi urządzeniami, po ich ekologiczne i czyste spalanie. Zadaniem przedsięwzięcia jest promocja firm związanych z przemysłem ciężkim, ich potencjału i możliwości rozwoju na rynkach polskim i zagranicznym, a także promowanie nowoczesnego i ekologicznego      przemysłu energetycznego w województwie śląskim. Celem jest również uatrakcyjnienie Śląska jako regionu, w którym są utrzymane, a przede wszystkim tworzone miejsca pracy, w tym atrakcyjny rynek pracy dla młodej i zdolnej młodzieży ze Śląska.                                                                                                                                Bardzo ważnym elementem jest włączenie się  PTG EXPO w promocję wymiany instalacji grzewczej na nowoczesną. Na targach będę udostępnione punkty informacyjne, w których mieszkańcy województwa dowiedzą się, jak wypełnić wniosek na dotację, a na stoiskach z kotłami otrzymają informację,                     jak zmodernizować instalację grzewczą z zastosowaniem kotła V lub wyższej klasy, które zapewnią ekologiczne spalanie węgla. 

UDZIAŁ W TARGACH TO ŚWIETNA INWESTYCJA

AKCJONARIUSZE

RAZEM TWORZYMY