Zakres tematyczny

Home / Targi katowice / Zakres tematyczny

Zakres tematyczny

Górnictwo

 1. Urządzenia automatyki oraz elektroniki górniczej.
 2. Narzędzia górnicze.
 3. Oferta górniczej myśli naukowo-technicznej i projektowania zakładów przeróbki mechanicznej węgla, know-how.
 4. Maszyny i urządzenia do robót przygotowawczych i pomocniczych.
 5. Maszyny i urządzenia do mechanicznej przeróbki węgla.
 6. Kompleksy ścianowe i obudowy górnicze.
 7. Kompleksy kombajnowe.
 8. Maszyny stosowane do eksploatacji węgla brunatnego.
 9. Maszyny i urządzenia dla kopalnictwa rud.
 10. Maszyny i urządzenia wiertnicze.
 11. Pompy, sprężarki i wentylatory.
 12. Oferta przedsiębiorstw budowlano-montażowych przemysłu węglowego.
 13. Urządzenia hydrauliczne.
 14. Urządzenia dźwignicowe.
 15. Urządzenia pomiarowo-kontrolne.
 16. Chemiczna obróbka węgla.
 17. Przenośniki taśmowe, węże, paski klinowe.
 18. Urządzenia do ochrony środowiska.
 19. Łożyska, urządzenia i środki smarownicze.
 20. Maszyny i urządzenia do robót drogowych i kolejowych.
 21. Urządzenia napędowe – silniki, generatory prądu.
 22. Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.
 23. Chemia przemysłowa dla górnictwa i budownictwa podziemnego.
 24. Ochrona i bezpieczeństwo pracy.
 25. Inne

Przemysł energetyczny

 1. Urządzenia wytwórcze energii elektrycznej i termicznej, kotły, turbiny, generatory dla elektrowni i elektrociepłowni.
 2. Urządzenia rozdzielcze średnich, wysokich i najwyższych napięć.
 3. Urządzenia przesyłowe – linie energetyczne SN, WN, NN – napowietrzne i kablowe wraz z osprzętem.
 4. Automatyka i elektronika dla urządzeń elektroenergetycznych.
 5. Urządzenia pomiarowo-kontrolne dla celów energetycznych (liczniki, zegary sterujące, mierniki wskaźnikowe).
 6. Oferta elektroenergetycznej myśli naukowo-technicznej i projektowania kompletnych elektrowni, know-how.
 7. Urządzenia do ochrony środowiska.
 8. Urządzenia dla energetyki cieplnej.
 9. Urządzenia i materiały izolacyjne.
 10. Nowe technologie dla energii odnawialnych.
 11. Ochrona i bezpieczeństwo pracy.
 12. Inne.

Przemysł hutniczy

 1. Maszyny i urządzenia hutnicze i odlewnicze.
 2. Maszyny i urządzenia dla wzbogacania rud.
 3. Urządzenia dla stalowni.
 4. Urządzenia dla walcowni.
 5. Wyroby metalurgii proszków.
 6. Wyroby wyciskane i ciągnione z metali nieżelaznych i ich stopów.
 7. Rury żeliwne, stalowe, i z metali nieżelaznych i ich stopów.
 8. Półwyroby walcowane.
 9. Odkuwki.
 10. Odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów nieżelaznych.
 11. Stal surowa.
 12. Surowce dla hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych.
 13. Zawory, zasuwy, kołnierze.
 14. Produkcja materiałów ogniotrwałych.
 15. Urządzenia i osprzęt hydrauliczny.
 16. Aparatura laboratoryjna.
 17. Środki smarownicze.
 18. Myśl naukowo-techniczna, projektowanie, know-how.
 19. Ochrona środowiska.
 20. Ochrona i bezpieczeństwo pracy.
 21. Inne